نماهنگ زخم شعله ور – گروه سرود بین المللی منادیان بصیرت

بخشی از غارت و استعمار انگلیسی ها در زمان میرزا به تصویر کشده شده. با شعر و محتوای بسیار عالی. با بازی کودکان و نوجوانان گروه سرود منادیان بصیرت و گروه هنری یازده آذر. در این نماهنگ شکست خوردن انگلیسی ها در مذاکره با میرزا نمایانده شده.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.