نماهنگ شبیه کوه – گروه سرود بین المللی منادیان بصیرت

سرود فارسی و انگلیسی و عربی درباره جهادگران بسیجی در مقابله با ویروس منحوس کرونا پخش شده در شببکه های امید و جام جم و باران.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.