نماهنگ دریغا – گروه سرود بین المللی منادیان بصیرت

نماهنگ دریغا – گروه سرود بین المللی منادیان بصیرت

نماهنگ دریغا – گروه سرود بین المللی منادیان بصیرت

نماهنگ با بازخوانی بخشی از اثر معروف دریغا با طرحی از استاد مرحوم محمدعلی راغب و صدای استاد محمد گلریز شروع می شود. در ادامه با شعر استاد حاج محمد صادق باقی زاده زبانحال نوجوانان امروزی بیان می گردد. موسیقی دلنشین و فاخر این ...